Popular Articles
87 Hits - Jun 29, 2021, 9:28 AM - student
A questionnaire is a research instrument consisting of a series of questions for the purpose of gathering information from respondents....
75 Hits - Jun 25, 2021, 9:48 AM - student
Sumulat ng dalawang talata na tumatalakay sa kahalagahan ng pagiging isang mabuting mamamayan at ang epekto nito sa ating lipunan....
43 Hits - Jun 26, 2021, 4:11 AM - student
An oral presentation is when the students present their research in front of the audience such as the judges. They...
83 Hits - Jun 29, 2021, 9:27 AM - student
An oral presentation is when the students present their research in front of the audience such as the judges. They...
84 Hits - Jun 29, 2021, 9:28 AM - student
Data collection is a process of collecting information from all the relevant sources to find answers to the research problem,...
113 Hits - Jun 26, 2021, 5:57 AM - student
A questionnaire is a research instrument consisting of a series of questions for the purpose of gathering information from respondents....

Education
87 Hits - Jun 29, 2021, 9:28 AM - student
A questionnaire is a research instrument consisting of a series of questions for the purpose of gathering information from respondents. Questionnaires can be thought of as a kind of written interview. They can be carried out face to face, by telephone, computer or post. Questionnaires provide a relatively cheap, quick and efficient way of obtaining large amounts of information from a large sample of people.
48 Hits - Jun 29, 2021, 9:28 AM - student
Citation is a formal reference to a published or unpublished source that you consulted and obtained information from while writing...
84 Hits - Jun 29, 2021, 9:28 AM - student
Data collection is a process of collecting information from all the relevant sources to find answers to the research problem,...
83 Hits - Jun 29, 2021, 9:27 AM - student
An oral presentation is when the students present their research in front of the audience such as the judges. They...
46 Hits - Jun 26, 2021, 6:33 AM - student
Citation is a formal reference to a published or unpublished source that you consulted and obtained information from while writing...
Lifestyle
57 Hits - Jun 25, 2021, 10:15 AM - student
Magsagawa ng panayam sa isa sa nakakatanda sa miyembro ng pamilya tungkol sa labindalawang gawaing maaaring makatulong sa ating bansa. Ang mga gawaing ito ay maituturing na mga simpleng hakbangin ngunit sa kabila ng pagiging simple ng mga ito ay maaaring magbunga ang mga ito ng malawakang pagbabago sa ating...
Read More
75 Hits - Jun 25, 2021, 9:48 AM - student
Business

Sports
Health