Ano ang Magagawa Ko Upang Maging Mabuting Mamamayan

Layunin: Naipapaliwanag ang kahalagahan ng Aktibong Pagkamamamayan.

 

Paksa: Aralin 2: Kahalagahan ng Aktibong Pagkamamamayan

 

 Gawain: Ang Aking Pagkamamamayan At Ang Aking Lipunan

Panuto:

  1. Sumulat ng dalawang talata na tumatalakay sa kahalagahan ng pagiging isang mabuting mamamayan at ang epekto nito sa ating lipunan.

 

  1. Ipaliwanag din sa talata kung paano nakatutulong ang pagiging isang mabuting mamamayan sa sarili at sa lipunang ginagalawan. 

 

  1. Lagumin ang iyong sanaysay gamit ang graphic organizer sa ibaba

 

Ang mamamayan ay ang mga taong naninirahan sa lipunan. Ginawa sila ng Diyos upang mapangalagaan ang mundo. Lahat tayo nagnanais na maging mabuting mamayanan. Ano nga ba ang magagawa ko upang maging mabuting mamamayan? Ano naman ang maidudulot nito sa lahat? Mahalaga na maging isang mabuting mamamayan dahil wala kang makakaaway at magiging mapayapa ang pamumuhay mo kung lahat ng tao kasundo at pagnangangailangan ka ng tulong may malalapitan ka dahil ng mabuti ka sa kanila.

 

Bilang mamamayan dito sa ibabaw ng mundo, marami akong magagawa upang maging mabuting tao. Isa ako sa mga taong naghahangad na mapabilang sa mga mabubuting mamamayan. Tutulong ako sa mga taong nangangailangan ng tulong kahit sa mga kaunting paraan. Hindi ako gagawa ng mga bagay na alam kong masasaktan ang aking kapwa. Isa na doon ang pagnanakaw. Tutulong ako sa mga organisasyong ipinatupad ng pamahalaan. Pagsugpo ng mga droga. Alam natin na ang droga ay bagay na makakasira sa ating buhay. Marami itong maidudulot na kasamaan na maging dahilan upang makagawa tayo ng hindi mabuti sa kapwa. Tutulong akong pangalagaan ang ating kalikasan. Ang ating kalikasan ay isa sa mga mahalagang bagay sa mundo. Dito nakasalalay ang ating buhay. Kailangan itong pangalagaan upang maiwasan natin ang mga kalamidad. Bilang studyante malaki ang maitutulong nito sa mga kapwa ko studyante. Magiging halimbawa ako sa kanila na maging dahilan upang makagawa sila ng mabuti sa lipunan. Ang pagiging mabuting mamamayan ay nanggagaling mismo sa ating sarili. Gawin natin ang mga bagay na magdudulot ng kabutihan sa lahat. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan tayo ng buhay, pahalagahan natin ito sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti sa kapwa.

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

About Author