Araling Panlipunan/Social studies

31 Hits - Jun 25, 2021, 11:48 AM - student
Mga Organisasyong nagtataguyod sa karapatang pantao Grade 10 Week 4 Lesson
Read More
62 Hits - Jun 25, 2021, 11:02 AM - student
Mga Dokumento at mga salitang may kaugnayan sa karapatang pantao.
Read More
57 Hits - Jun 25, 2021, 10:15 AM - student
Magsagawa ng panayam sa isa sa nakakatanda sa miyembro ng pamilya tungkol sa labindalawang gawaing maaaring makatulong sa ating bansa....
Read More
75 Hits - Jun 25, 2021, 9:48 AM - student
Sumulat ng dalawang talata na tumatalakay sa kahalagahan ng pagiging isang mabuting mamamayan at ang epekto nito sa ating lipunan....
Read More
67 Hits - Jun 25, 2021, 9:11 AM - student
Narito ang mga kahulugan ng mga salita na may kinalaman sa citezenship
Read More
Popular Articles