Survey sa kahalagahan ng Aktibong Pagkamamamayan

Layunin: Naipapaliwanag ang kahalagahan ng Aktibong Pagkamamamayan.

Paksa: Aralin 2: Kahalagahan ng Aktibong Pagkamamamayan

Gawain: Panayam

Panuto: Magsagawa ng panayam sa isa sa nakakatanda sa miyembro ng pamilya tungkol sa labindalawang gawaing maaaring makatulong sa ating bansa. Ang mga gawaing ito ay maituturing na mga simpleng hakbangin ngunit sa kabila ng pagiging simple ng mga ito ay maaaring magbunga ang mga ito ng malawakang pagbabago sa ating lipunan. Markahan mo ng tsek (✔) kung ano ang sagot ng iyong nakapanayam at suriin kung ano ang iyong mahihinuha rito.

 

1. Sumunod sa batas-trapiko. Sumunod sa batas.

2. Laging humingi ng opisyal na resibo sa anumang binibili.

3. Huwag bumili ng mga bagay nasmuggle. Bilhin ang mga lokal na produkto. Bilhin ang gawang-Pilipino.

4. Positibong magpahayag ng tungkol sa atin gayundin sa sariling bansa.

5. Igalang ang nagpapatupad ng batas-trapiko, pulis at iba pang lingkod-bayan.

6. Itapon nang wasto ang basura. Ihiwalay. Iresiklo. Pangalagaan.

7. Suportahan ang inyong simbahan.

8. Tapusin nang may katapatan ang tungkulin sa panahon ng eleksiyon.

9. Maglingkod nang maayos sa pinapasukan.

10. Magbayad ng buwis.

11. Tulungan ang isang iskolar o isang batang nangangailangan.

12. Maging mabuting magulang. Turuan ng pagmamahal sa bayan ang mga anak.

 

Ang aking mahihinuha rito:

May mga bagay na hindi masyadong pinapansin kagaya ng pagbili nang humihingi ng resibo dahil kadalasang bumibili ang matandang aking nainterview sa sari-sari store lamang. Mayroon din mga sitwasyon na kadalasang ginagawa rin ng mga karaniwang tao kagaya ng pagbili ng produkto ng ibang bansa dahil hindi naman ito tinitingnan ng karaniwang tao. Kadalasang binibili ng aking nainterview ay ang mga mumurahing pangangailangan lamang dahil sa hirap ng buhay. Para sa akin, iba-iba ang magiging sagot dito ng mga tao depende sa sitwasyon o katayuan nila sa buhay. Naka depende narin ito sa kanilang edukasyon, impluwensya ng ibang tao, at natututunan sa ating paligid.

 

Pamprosesong Tanong:

Ano sa tingin mo ang maaaring maging dulot kung ang lahat ng mga tao ay susunod at isasapuso ang batas na mayroon sa ating bansa?

Magiging maayos at mapayapa ang bansa. Magkakaroon ng pagkakaisa at hindi masyadong maraming gulo. Kung karamihan ng tao ay mabuti at kung ang bawat isa ay isasapuso ang ating batas, maaaring maimpluwensyahan ang mga masasamang loob kaya naman, mas mapapaunlad din ang bansang ating kinabibilangan.

 

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

About Author